HypotheekHet afsluiten van een hypotheek is voor de gemiddelde huizenkoper ronduit complex. Natuurlijk kan je zelf de rente beoordelen en heb je al nagedacht over een hypotheekvorm. Alleen daarmee ben je er nog niet. Een hypotheek is namelijk meer dan het bedrag dat je nodig hebt voor de aankoop van een woning. Het is een nauw samenspel tussen je persoonlijke wensen en eisen en het beheersen en uitsluiten van risico's. Zoals bijvoorbeeld de vermogensopbouw voor de aflossing van de hypotheek, het overlijden van de partner, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid etc.

Dankzij jarenlange hypotheekervaring vanuit financiële planning en onze intensieve contacten met geldverstrekkers zijn we in staat overzicht voor je te creëren in het grote aanbod van hypotheken.F.W. Monshouwer is gecertificeerd Financieel planner FFP


Naar boven ▲

Hypotheek keuzeDe beperking van de renteaftrek voor NIEUWE hypotheken zorgt ervoor dat nieuwe hypotheken - minimaal - annuïtair afgelost moeten worden. De nieuwe fiscale behandeling van de financiering van de eigen woning betekent niet dat het eenvoudiger wordt. Een goede inventarisatie op fiscaal gebied is onder de nieuwe regels nog belangrijker geworden.

Kies je standaard een 30-jaars looptijd, omdat de lasten dan het laagst zijn? Hoe toon je aan dat je de stijgende netto maandlast kunt betalen, na 5 jaar, na 10 jaar? Of kies je voor een hypotheek waarbij je minder lang gebonden bent aan je woning en daarnaast eenvoudiger de mogelijkheid krijgt om herinvesteringen te doen op het moment dat dit nodig is. Het kan best zijn dat op basis van financieel inzicht wordt besloten dat een lineaire hypotheek meer passend is, ondanks de hogere aanvangslasten. 

Welke maandlast is verantwoord wanneer er zich een inkomensrisico voordoet, zoals overlijden (van de partner), pensionering, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Het karakter van de annuïteitenhypotheek brengt zowel bij overlijden als bij pensionering met zich mee dat hier goed over moet worden nagedacht en dat het je duidelijk moet zijn wat de exacte gevolgen zijn voor de betaalbaarheid van de woonlast. Bij stijgende netto lasten bijvoorbeeld zou een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering beter geschikt zijn dan een annuïtair dalende verzekering. Kan je bij een lager pensioeninkomen de annuïtaire maandlast nog opbrengen?

Wat heeft meer prioriteit? Heb je bijvoorbeeld voorkeur voor een lange rentevaste periode?  Maar wat als dit een knelpunt voor de hoogte van de hypotheek voor de gewenste woning betekent?

Bij een verhuizing zal een deel van de nieuwe hypothecaire lening wellicht nog onder het overgangsrecht vallen en een deel niet. Houd ook nog rekening met de lopende spaarrekening eigen woning, kapitaalverzekering eigen woning, de bijleenregeling etc. 

Bij de hypotheek keuze is goed financieel advies belangrijker dan ooit doordat er juist meer factoren bijgekomen zijn. Voordat je een verstandige keuze kunt maken, is goed inzicht in de financiele positie, de inkomensrisico's  en de fiscale consequenties doorslaggevend.

 

Fred Monshouwer is gecertificeerd Financieel planner FFP


Naar boven ▲

Hypotheek modules

       Fred Monshouwer is gecertificeerd Financieel planner FFP.

Monshouwer Financiële Diensten onderscheidt twee opeenvolgende adviesmodules hypotheek en één aanvraagmodule hypotheek. De adviesmodules zijn  hypotheek oriëntatie uitgebreid en hypotheek financiële planning. Na het advies ben je vrij om de hypotheek zelf aan te vragen. Je kunt echter ook de aanvraag door ons kantoor laten verzorgen. Hiervoor hebben wij de module aanvraag hypotheek. Dit is inclusief full service afwikkeling en implementatie.

Oriëntatie Uitgebreid

- kennismaken, uitleg werkwijze, adviestraject, wettelijke verplichtingen
- ter keuze : bezoek thuis of op kantoor Monshouwer
- uitreiken kantoorbrochure incl. dienstverleningsdocument
- eerste inventarisatie financieel, wensen en doelstellingen
- uitleg kernvormen hypotheek
- uitleg (inkomens)risico's : rente, vermogensopbouw, aflossing hypotheek, overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid
- uitleg fiscale aspecten : eigen woning en inkomstenbelasting
- uitleg Nationale Hypotheek Garantie
- uitleg financieringsmogelijkheden
- opmaak klantprofiel (wettelijke verplichting)
- hypotheekberekeningen maken : maximale hypotheek, financieringsopzet, uitkomstenberekening
- uitleg aspecten bij aankoop van de woning (waar moet je op letten)
- uitreiken Hypotheek Map / Mijn Monshouwer
- indicatie benodigde tijdsduur : 6 uren

Financiële Planning

- bij daadwerkelijke aankoop van de eigen woning, bij besluit om te gaan verbouwen of bij herfinanciering van de woning
- ter keuze : bezoek thuis of op kantoor Monshouwer
- aankoopbegeleiding : advies opmaak koopakte
- diepgaandere inventarisatie financieel, wensen en doelstellingen
- breed advies hypotheekrisico's, voorwaarden, vermogensopbouw/aflossing hypotheek, fiscale aspecten
- controle en zonodig aanpassen klantprofiel
- hypotheekberekeningen maken : financieringsopzet/uitkomstenberekeningen
- opmaak adviessamenvatting
- beschikbaar stellen Monshouwer Financieel Platform op www.monshouwer.nl
- bepalen aan te vragen hypotheekofferte
- uitbreiden Hypotheek Map / Mijn Monshouwer
- status inzien Mijn Monshouwer op www.monshouwer.nl
- indicatie benodigde tijdsduur : 6 uren

Hypotheek Aanvraag

AANVRAAG
- aanvraag hypotheekofferte(s) bij geldverstrekker(s)
- bewaken termijnen in verband met de koopakte
- bemiddeling taxatierapport
- begeleiden aflossen financiële nevenverplichtingen (doorlopend krediet, rood staan)
- verzamelen benodigde bescheiden naar aanleiding van de hypotheekofferte
- uitbreiden Hypotheek Map
AFWIKKELING
- ter keuze : bezoek thuis of op kantoor Monshouwer
- doorspreken hypotheekofferte(s)
- verantwoording hypotheekofferte ten aanzien van klantprofiel
- in orde maken aanvraag overlijdensrisicoverzekering en gezondheidsverklaring
- uitbreiden Hypotheek Map / Mijn Monshouwer
- status inzien Mijn Monshouwer op www.monshouwer.nl
- optioneel : maandpakket (woon)verzekeringen
IMPLEMENTATIE
- eindcontrole en indienen stukken bij geldverstrekker, verzekeraar, bank en notaris
- bewaken voortgang/contact geldverstrekker van de acceptatie van de hypothecaire geldlening
- bewaken voortgang/contact verzekeraar van de medische acceptatie overlijdensrisicoverzekering
- bewaken voortgang/contact bank/verzekeraar van de vermogensopbouw/aflossing
- bewaken voortgang/contact notaris van de bankgarantie, hypotheekakte en financiële nota van afrekening
- afronden Hypotheek Map / Mijn Monshouwer
- bezoek na eigendomsoverdracht: bezichtiging woning, update Financieel Platform en update verzekeringen
- indicatie benodigde tijd : 11 uren


Naar boven ▲

Advies en aanvraag

Monshouwer Financiële Diensten adviseert bij de keuze van de hypotheek voor de aankoop en/of verbouwing van de woning en verzorgt de aanvraag van de nieuwe hypothecaire geldlening.

In een schema/tijdlijn ziet het traject er als volgt uit :

Uitleg
Opdracht-
bevestiging
Hypotheek
Oriëntatie
Uitgebreid
Hypotheek
Financiële Planning

Bespreken/
Financieel
platform
Factuur
Advies
Aanvraag
Hypotheek
opmaken/indienen
Begeleiding
Controle
Hypotheek
Acceptatie
Beheer/
Nazorg
Factuur
Aanvraag
                   
<----------------- adviestraject : benodigde tijdsbesteding -------------------> <--------- aanvraagtraject : benodigde tijdsbesteding  ------->

 


We spreken van tevoren af wat we gaan doen en voor welk bedrag. In de opdrachtbevestiging staat het plan van aanpak (specificatie van de werkzaamheden) en onze kostenopgave. We onderscheiden twee trajecten : het advies en de aanvraag. Bij hypotheken bestaat het advies uit de opeenvolgende modules hypotheek oriëntatie uitgebreid en hypotheek financiële planning.

Wil je van het advies gebruik maken, dan kunnen wij vervolgens de aanvraag voor je verzorgen.  Na het advies ben je echter ook vrij om de aanvraag zelf bij de aanbieder in te dienen. In dat geval factureren wij uitsluitend de werkzaamheden van het advies.


Wij vinden dat goed financieel advies voor iedereen bereikbaar moet zijn. Om die reden hebben wij bewust gekozen voor een lager tarief. 

Wij werken op basis van fixed-price (vaste prijs). De vaste prijs is gebaseerd op ons uurtarief en de gemiddeld benodigde tijdsbesteding. We hanteren een uurtarief ad € 125,00 excl. BTW (tarief 2021) voor de vergoeding van onze werkzaamheden bij hypotheken. In overleg stellen we de benodigde tijdsbesteding vast. Voor onbeperkt gebruik van het Financieel Platform rekenen wij eenmalig € 121,00. Voor beheer en nazorg hypotheek rekenen wij € 125,00 per uur.

Indien je de hypotheek afsluit is er geen BTW verschuldigd. We facturen steeds per module bij aanvang van de werkzaamheden. Er geldt een betalingstermijn van 10 dagen. Desgewenst mogen de kosten van de module hypotheek aanvraag ook betaald worden bij het notarieel hypotheektransport.

 Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag


De ervaring is dat de keuze en het afsluiten van een hypotheek voor de gemiddelde huizenkoper complex en veelomvattend is. Een hypotheek is meer dan het bedrag dat je nodig hebt voor de aankoop van een woning. Het is een nauw samenspel tussen persoonlijke wensen en eisen en het beheersen en uitsluiten van risico's. Het vergt inzicht en expertise op het gebied van de verzekerings- en bancaire markt en de fiscaliteit.

Hypotheek-advies en Hypotheek-aanvraag maakt onderdeel uit van "Financiële planning" bij Monshouwer Financiele Diensten.


Naar boven ▲

Checklist eigen woning kopen / hypotheekEen eigen woning kopen is veelomvattend.

Er komt nogal wat kijken bij de aankoop van een eigen woning en de financiering daarvan.  Welke woonwensen kunnen worden gerealiseerd?  Wil je graag een eigen woning kopen, dan hebben wij hieronder een handige checklist.

    WELKE WONING
  Waar ? In welke regio, plaats, wijk?
  Appartement, eengezinswoning met tuin?
  Bestaande bouw of juist nieuwbouw?
  In de buurt van scholen?
  Eigen vervoer of openbaar vervoer?
  Groot of klein huis?
 

Met of zonder tuin, dakterras of balkon?

  Zelf klussen of direct intrekken?
     
    BUDGET
  bestaat uit hypotheek en eigen geld
  maximale hypotheek wordt bepaald aan de hand van inkomen en de waarde van de woning
  verantwoorde norm is Nationale Hypotheek Garantie, inkomenstoets (klik hier...)
  is er eigen geld beschikbaar voor de aankoop van de woning ?
    is er eigen geld beschikbaar voor de inrichting van de woning ?
    een huiseigenaar heeft meer kosten dan een huurder zoals,
    - woonhuisverzekering
    - overlijdensrisicoverzekering
    - onroerende zaak belasting gemeente
    - waterschapsheffing
    - inkomstenbelasting : eigen woning forfait
    - servicekosten (bij appartementen)
    - onderhoudskosten / reservering voor onderhoud
  veranderingen in de toekomst : gezinsuitbreiding, nieuwe baan
     
    WONING VINDEN
  met of zonder makelaar? of deelopdracht makelaar? 
  zonder makelaar zoeken naar een woning is niet moeilijk
 

vrijwel alle woningaanbod is op internet te vinden

 

bij deelopdracht makelaar: goed schriftelijk vastleggen + kosten

 

tarieven makelaar zijn onderhandelbaar

     
    WONING BEZICHTIGEN
  bezichtig meerdere woningen en beoordeel waar het prijsverschil in kan zitten
  stel vragen aan de verkoper of diens makelaar en/of gemeente
    > hoe lang staat de woning al te koop (leeg)?
    > wat zijn de energiekosten?
    > hoe gehorig is het huis? hebben de buren een drumstel
    > wat staat er in het bestemmingsplan? woonvergunning nodig?
    > heeft de verkoper alle tekortkomingen van de woning gemeld?
  overweeg voor de zekerheid een aankoopkeuring bestaande woning te laten verrichten
  of een opleveringskeuring nieuwbouw
     
    AANKOPEN
  prijs: weet van tevoren welke maximale koopprijs kan worden betaald
  datum van overdracht: mede i.v.m. geldigheidsduur van de hypotheekofferte
  ontbindende voorwaarden: direct melden bij bieden op de woning
  ontbindende voorwaarde financiering woning:
    ga uit van de koopsom + kosten koper, kies een datum waarbij er voldoende tijd is voor de hypotheekaanvraag en hypotheekafwikkeling
  bankgarantie/waarborgsom: kies een datum waarop de bankgarantie of betaling waarborgsom praktisch in orde kan worden gemaakt
  voorkom zoveel mogelijk tijdsdruk door verkoper/diens makelaar
  koper bepaalt de notaris: let op tarief en dienstenpakket notaris
     
    VASTLEGGEN KOOP
  gebruik hiervoor een modelovereenkomst
  ook de notaris kan het koopcontract opstellen
  na ondertekening door beide partijen gaat er een bedenkperiode van drie dagen in :
    - koper kan zich bedenken en van de koop afzien zonder opgaaf van redenen
  goed juridisch indekken door ontbindende voorwaarden op te nemen:
    - bij niet rondkrijgen (geen acceptatie) van de hypothecaire geldlening
    - bij niet in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie
    - bij tegenvallende uitkomst van bouwkundige keuring
    - bij niet in aanmerking komen voor een woonvergunning
     
    WELKE HYPOTHEEK
  lees de consumentenfolder van de AFM
verstandig een hypotheek kiezen
  bij de inrichting van de hypotheek gaat het om afstemming van de risico's op ondermeer de lening, aflossing, overlijdensrisicoverzekering, fiscale consequenties
  lening: kernvorm(en)? rentetype? rentevaste periode? geldigheidstermijn? verhuisregeling? regeling boeterente?
 

aflossing: risicobereidheid: welk deel van de hypotheekschuld aflossen? vermogensopbouw?

  financiële planing lang leven (ouderdomspensioen), kort leven (nabestaandenpensioen), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid
  financieel : financieringsopzet, uitkomstenberekeningen, budgettering
  anticipeer op veranderingen in de toekomst zoals bijv. gezinsuitbreiding
  bewaken van de termijn waarbinnen de hypotheekaanvraag afgewikkeld wordt
     
    Monshouwer Financiële Diensten biedt praktische tips en begeleiding bij de aankoop van een woning.  Advies vanuit de persoonlijke en vertrouwelijke relatie met de klant.  Keuze uit diverse hypotheekbanken en geldverstrekkers.

  Fred Monshouwer is gecertificeerd Financieel planner FFP.
Naar boven ▲

Deze site gebruikt cookies om de werking ervan te garanderen