OverlijdenEen overlijden heeft veel invloed op een leven, er valt een partner weg en misschien ook wel een inkomen. Hoe nu verder?
De vraag is of je na het overlijden van je partner nog wel het leven kunt leiden dat je gewend bent. Natuurlijk komt er veel op je af bij een overlijden. Overlijden is een zeer ingrijpende gebeurtenis.

Het is verstandig om je te verdiepen in de financiële situatie als je partner mocht wegvallen.  Financieel inzicht voorkomt onaangename financiele verrassingen na overlijden en het biedt de mogelijkheid voor tijdig bijsturen.  Als financieel planner vinden wij financiële bescherming bij overlijden heel belangrijk.

Na je overlijden wil je dat je nabestaanden goed verzorgd achterblijven. Je kunt van te voren de juiste maatregelen nemen. Dat kan je onder andere doen door een uitvaartverzekering af te sluiten. Daarnaast zorg je ervoor dat je nabestaanden financieel kunnen rondkomen door middel van een overlijdensrisicoverzekering en/of aanvullende lijfrente.


Naar boven ▲

Uitvaart

Een uitvaart brengt hoge kosten voor de nabestaanden met zich mee.  Een standaard crematie kost circa € 8.000 en een standaard begrafenis € 11.000. De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van je persoonlijke wensen.  Als deze kosten niet betaald kunnen worden vanuit een daarvoor bestemd spaarsaldo, dan kan een uitvaartverzekering een verstandige keuze zijn.

Uitvaartverzekering

Er zijn drie verschillende verzekeringsvormen die volgens je persoonlijke wensen kunnen worden afgestemd op je eigen situatie.

Uitvaart Geldverzekering
- keert geld uit als er kosten voor een uitvaart moeten worden gemaakt
- volledige vrijheid : je bepaalt zelf je eigen uitvaart, geen verplichting van bepaalde standaarddiensten

Uitvaart Zorgverzekering
- biedt de zekerheid dat de basis goed verzorgd wordt
- ruimte voor persoonlijke wensen d.m.v. reserveren van extra geld

Uitvaart Geregeldverzekering
- kosten van de uitvaart worden rechtstreeks aan de uitvaartondernemer betaald, nabestaanden hoeven niet voor te schieten
- vrije keuze hoe de uitvaart eruit komt te zien en wie de uitvaart regeltAdvies en aanvraag

Monshouwer Financiële Diensten adviseert bij de keuze van de uitvaartverzekering ter dekking van de uitvaartkosten en verzorgt de aanvraag van de uitvaartverzekering.

In een schema/tijdlijn ziet het traject er als volgt uit :

Uitleg
Opdracht-
bevestiging
Uitvaartverzekering
Advies
Offerte
Premie
berekenen
Aanvraag
Uitvaartverzekering
opmaken/indienen
Begeleiding
Controle
Uitvaartverzekering
Acceptatie
Beheer/
Nazorg

afspreken
Factuur
             
<----------------------adviestraject--------------------> <----------------------aanvraagtraject---------------------->


Een goede uitvaartverzekering zorgt ervoor dat je naasten niet voor onverwachte kosten en zorgen komen te staan bij je overlijden.  Wij bieden je persoonlijk advies op maat.  In het adviestraject zetten we de wensen en mogelijkheden op een rij en maken we diverse premieberekeningen.  In het aanvraag traject regelen wij de aanvraag en de bijbehorende gezondheidsverklaring voor de medische acceptatie en controleren de polisopmaak.Vaste prijs

Wij vinden dat goed financieel advies voor iedereen bereikbaar moet zijn. Om die reden hebben wij bewust gekozen voor een lager tarief. 

Wij werken op basis van fixed-price (vaste prijs).  De vaste prijs is gebaseerd op ons uurtarief en de benodigde tijdsbesteding.

Wij hanteren een uurtarief ad € 125,00 excl. BTW (tarief 2021) voor de vergoeding van onze werkzaamheden bij uitvaartverzekering. Voor advies van de uitvaartverzekering rekenen we 0,5 uur tijdsbesteding (per polis), voor de daaropvolgende aanvraag rekenen we eveneens 0,5 uur (per polis). Beheer en nazorg spreken we in onderling overleg af.

Indien je een uitvaartverzekering afsluit is er gèèn BTW verschuldigd. We factureren in één termijn. In overleg mag deze factuur verspreid over meerdere maanden betaald worden.

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Voorbereiden

Als betrokken financieel planner kan Monshouwer Financiële Diensten je desgewenst tips geven en ondersteunen bij het financieel, administratief en organisatorisch voorbereiden van de uitvaart.

Hierbij kan je denken aan :
- afstemmen en vastleggen van de persoonlijke wensen
- maken van een plan van aanpak/draaiboek ten behoeve van de nabestaanden :
  uitvaartplan, locatie, welke uitvaartverzorger, waar en hoe rouwadvertentie, condoleanceregister etc.
- maken van een verzendlijst (NAW) voor de rouwbrieven

Voor de vergoeding van deze werkzaamheden hanteren wij een uurtarief van € 125,00 excl. BTW (tarief 2021).  Over dit bedrag is 21% BTW verschuldigd aangezien deze specifieke werkzaamheden geen betrekking hebben op het advies en aanvraag van een uitvaartverzekering.


Naar boven ▲

Overlijdensrisico

Met een overlijdensrisicoverzekering kan je je nabestaanden beschermen tegen financiële problemen na je overlijden.  Je kunt een bepaald bedrag naar keuze verzekeren en betaalt daarvoor premie gedurende een vastgesteld aantal jaren.  Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd na overlijden van de verzekerde binnen de afgesproken duur van de verzekering.


Er zijn drie verschillende overlijdensrisicoverzekeringen, die op 1 of 2 levens kunnen worden afgesloten.  Het benodigde verzekerde bedrag bij overlijden is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de gewenst financiële bescherming.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
- gedurende de gehele looptijd van de verzekering is een vast bedrag verzekerd

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
- gedurende de looptijd daalt het verzekerde bedrag met een vast bedrag per jaar
- deze vorm is geschikt voor het dekken van afnemende risico's,  zoals bijvoorbeeld inkomstenterugval na overlijden van de kostwinner

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
- gedurende de looptijd is een annuïtair dalend bedrag verzekerd
- het verzekerd bedrag daalt in de eerste jaren van de verzekering nauwelijks
- naarmate de looptijd verstrijkt daalt het verzekerd bedrag sneller
- deze vorm is geschikt om de restschuld van een annuïteitenhypotheek af te kunnen aflossen


Monshouwer Financiële Diensten adviseert bij de keuze van de overlijdensrisicoverzekering voor de financiële bescherming van de nabestaanden en verzorgt de aanvraag van de overlijdensrisicoverzekering.

In een schema/tijdlijn ziet het traject er als volgt uit :

Uitleg
Opdracht-
bevestiging
Overlijdensrisicoverzekering
Advies
Offerte
Premie
berekenen
Aanvraag
Overlijdensrisicoverzekering
opmaken/indienen
Begeleiding
Controle
Overlijdensrisicoverzekering
(medische) Acceptatie
Beheer/
Nazorg

afspreken
Factuur
             
<----------------------adviestraject--------------------> <----------------------aanvraagtraject---------------------->


Een goede overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat je nabestaanden niet voor onverwachte kosten en zorgen komen te staan bij je overlijden.  Wij bieden je persoonlijk advies op maat.  In het adviestraject zetten we de wensen en mogelijkheden op een rij en maken we diverse premieberekeningen.  In het aanvraag traject regelen wij de aanvraag en de bijbehorende gezondheidsverklaring voor de medische acceptatie en controleren de polisopmaak.


Wij vinden dat goed financieel advies voor iedereen bereikbaar moet zijn. Om die reden hebben wij bewust gekozen voor een lager tarief ten opzichte van het marktgemiddelde.

Wij werken op basis van fixed-price (vaste prijs). De vaste prijs is gebaseerd op ons uurtarief en de benodigde tijdsbesteding.

Wij hanteren een uurtarief ad € 125,00 excl. BTW (tarief 2021) voor de vergoeding van onze werkzaamheden bij overlijdensrisicoverzekeringen. Voor advies van de overlijdensrisicoverzekering rekenen we 1 uur tijdsbesteding, voor de daaropvolgende aanvraag rekenen we 1 uur. Beheer en nazorg spreken we in onderling overleg af.

Indien je een overlijdensrisicoverzekering afsluit is er geen BTW verschuldigd.  We factureren in één termijn. In overleg mag deze factuur verspreid over meerdere maanden betaald worden.

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken


Naar boven ▲

Deze site gebruikt cookies om de werking ervan te garanderen